Những điều cần biết về chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

21/10/2020

Xã hội tồn tại được nhờ vào quá trình tái sản xuất, quá trình này không ngừng đổi mới do tính tất yếu và do nhu cầu xã hội ngày càng tăng. Sản phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất muốn chuyển sang lĩnh vực tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu của con người thì phải qua quá trình lưu thông hàng hóa. Một khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất xã hội.

Trong nền kinh tế thường đòi hỏi tất cả các ngành kinh tế nói chung và ngành thương mại nói riêng phải năng động sáng tạo, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Làm thế nào để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh luôn là vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp cả về mặt lý luận và mặt thực tiễn. Không một doanh nghiệp nào muốn mình tồn tại trong thua lỗ để rồi phá sản. Phấn đấu không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu trong kinh doanh hiện nay. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại tất yếu phải phát sinh các loại chi phí, chúng rất đa dạng và phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung chính [hide]

1. Khái niệm về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

1.1. Chi phí bán hàng

Là chi phí biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hóa liên quan trực tiếp đến khâu bảo quản tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ mà doanh nghiệp phải chi ra trong một thời kỳ nhất định. Chi phí bán hàng được bù đắp bởi doanh thu trong kỳ và là một bộ phận chi phí quan trọng trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Là chi phí biểu hiện bằng tiền của các hao phí lao động sống và là động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện công tác quản lý bao gồm: quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý khác. Xét về mặt bản chất đó là những chi phí phục vụ gián tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành một cách bình thường. Đây là những chi phí tương đối ổn định.

Kinh doanh hiệu quả hơn nhờ phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn

Tiện lợi - Nhanh chóng - Tiết kiệm chỉ với 8k/ngày

dùng thử

2. Phân loại chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

2.1. Phân loại theo bản chất nội dung kinh tế, bao gồm các yếu tố:

2.1.1. Chi phí khấu hao tài sản cố định

Các tài sản cố định sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh tất nhiên phải bị hao mồm và sau một thời gian sẽ hết khả năng sử dụng. Khấu hao là sự chuyển dần giá trị hao mòn của tài sản cố định vào chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Khấu hao được biểu hiện bằng giá trị tiền tệ và sẽ thu hồi được trong doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm dịch vụ.

2.1.2. Chi phí vật liệu (chi phí chọn lọc, bảo quản, đóng gói bao bì)

Là những khoản chi phí chi ra để giữ gìn phẩm chất hàng hóa trong quá trình dự trữ, những chi phí cải tiến kỹ thuật bảo quản hàng hóa, những khoản chi phí phục vụ cho việc phân loại, chọn lọc, đóng gói hàng hóa để đảm bảo chất lượng hàng hóa ra bán cũng được tính vào chi phí này.

2.1.3. Chi phí nhân công

Bao gồm các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên. Các khoản trích quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ… theo tỷ lệ quy định với số tiền lương phát sinh.

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công

2.1.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài

Là những chi phí về tiền điện, tiền điện thoại, tiền điện báo, thuê ngoài sửa chữa tài sản cố định thuộc văn phòng doanh nghiệp

2.1.5. Chi phí bằng tiền khác

Là những chi phí cần thiết khác cho hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý như: chi phí sổ sách quản lý, chứng từ biểu mẫu kế toán, tuyên truyền quảng cáo, chi phí hội nghị tiếp khách, đào tạo cán bộ lãi vay vốn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phải trả.

Xem thêm: “Tất tần tật” những điều cần biết về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2. Phân loại theo công dụng kinh tế

2.2.1. Chi phí tiền lương:

Bao gồm lương chính và các khoản phụ cấp của công nhân viên ở bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý doanh nghiệp

2.2.2. Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ

Là khoản tiền được trích theo tỷ lệ hiện hành trên tổng số tiền lương thực tế mà doanh nghiệp phải chi trả

Theo quy định hiện nay, tỷ lệ này là 19% trên tổng quỹ lương cấp bậc phải chi trả cho người lao động.

2.2.3. Chi phí trừ dần công cụ, dụng cụ, đồ dùng

Dụng cụ đồ dùng là những tư liệu có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định như cân ở quầy hàng, máy tính, thước đo, chi phí trừ dần giá trị dụng cụ đồ dùng là quá trình bảo quản bán hàng và quản lý doanh nghiệp

2.2.4. Chi phí vận chuyển

Bao gồm cước phí vận chuyển, tạp chí vận chuyển và chi phí bốc dỡ, cước phí trả cho chủ phương tiện thuê hoặc chi phí phải chi ra cho đội vận tải của đơn vị mình để vận chuyển hàng hóa kể cả tiền thuê lái xe, khấu hao phương tiện vận chuyển của đơn vị mình. Các khoản chi phí thuê bốc dỡ, khuân vác hàng hóa trong quá trình vận chuyển cũng được tính vào chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

chi phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển

2.2.5. Chi phí hao hụt định mức trong quá trình bán hàng

Là số tiền hao hụt hàng hóa trong quá trình tiêu thụ, chỉ được hoạch toán vào chi phí bán hàng, chi phí hao hụt hụt định mức

2.2.6. Chi phí hoa hồng cho đại lý bán hàng và ủy thác xuất khẩu

Là khoản tiền mà các doanh nghiệp phải trả cho các đơn vị/ tổ chức/ cá nhân bán hàng đại lý hoặc xuất khẩu ủy thác cho công ty

2.2.7. Chi phí dự phòng

Là chi phí phản ánh các khoản dự phòng, giảm giá hàng tồn kho, dự phòng khoản thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.3. Phân loại theo cách ứng xử

2.3.1. Chi phí khả biến

Là những khoản chi phí luôn thay đổi theo sự thay đổi của doanh thu. Các chi phí này tăng lên theo sản lượng tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp và giảm đi nếu sản lượng hàng hóa giảm, chẳng hạn như chi phí vận chuyển, chi phí hao hụt, chọn lọc đóng gói.

2.3.2. Chi phí bất biến

Là những chi phí tương đối, ít biến động theo sự thay đổi của doanh thu. Chi phí bất biến được coi là những chi phí không đổi trong khâu bán hàng và quản lý doanh nghiệp, thuộc loại chi phí này bao gồm: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh, hóa đơn nộp tiền nhà đất…

Mong rằng bài viết sẽ giúp ích được cho bạn.
 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương