Danh sách 61 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Đắc Nông

01/02/2019

Danh sách 61 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Đắc Nông, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Cư Jút

Bưu cục cấp 2 Cư Jút

2613882239

Khối 6, Thị Trấn Ea T'Ling, Huyện Cư Jút

2

Huyện Cư Jút

Bưu cục cấp 3 Nam Dong

2613680032

Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút

3

Huyện Cư Jút

Điểm BĐVHX Cư Knia

2613680372

Thôn 4, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút

4

Huyện Cư Jút

Điểm BĐVHX Đắk Rông

2613684041

Thôn 14, Xã Đắk Drông, Huyện Cư Jút

5

Huyện Cư Jút

Điểm BĐVHX Đắk Wil

2613680363

Buôn Trum, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút

6

Huyện Cư Jút

Điểm BĐVHX Ea Pô

2613680650

Thôn Đắk Thanh, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút

7

Huyện Cư Jút

Điểm BĐVHX Tâm Thắng

26133883976

Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút

8

Huyện Cư Jút

Điểm BĐVHX Trúc Sơn

2613882225

Thôn 6, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút

9

Huyện Đăk Glong

Bưu cục cấp 2 Đăk Glong

2613540425

Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong

10

Huyện Đăk Glong

Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1

2613707575

Thôn 8, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong

11

Huyện Đăk Glong

Điểm BĐVHX Ðak Som

2613540357

Thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong

12

Huyện Đăk Glong

Điểm BĐVHX Đắk Ha

2613540355

Thôn I, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong

13

Huyện Đăk Glong

Điểm BĐVHX Đắk R'Măng

2613540336

Thôn 1, Xã Đắk R'Măng, Huyện Đắk Glong

14

Huyện Đăk Glong

Điểm BĐVHX Quảng Sơn

2613758047

Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong

15

Huyện Đăk Mil

Bưu cục cấp 2 Ðak Mil

2613741876

Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil

16

Huyện Đăk Mil

Điểm BĐVHX Đắk Gằn

2613744508

Thôn Sơn Thượng, Xã Đắk Gằn, Huyện Đắk Mil

17

Huyện Đăk Mil

Điểm BĐVHX Đắk Ndrót

2613740498

Thôn 5, Xã Đak NDrót, Huyện Đắk Mil

18

Huyện Đăk Mil

Điểm BĐVHX Đắk Rla

2613744505

Thôn 2, Xã Đắk RLa, Huyện Đắk Mil

19

Huyện Đăk Mil

Điểm BĐVHX Đắk Sắk

2613742944

Thôn Xuân Lộc 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil

20

Huyện Đăk Mil

Điểm BĐVHX ĐắkLao

2613741621

Thôn 1, Xã Đắk Lao, Huyện Đắk Mil

21

Huyện Đăk Mil

Điểm BĐVHX Đức Lệ

2613742958

Thôn Đức Lệ, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil

22

Huyện Đăk Mil

Điểm BĐVHX Đức Mạnh

2613746130

Thôn Đức Trung, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil

23

Huyện Đăk Mil

Điểm BĐVHX Thuận An

2613741574

Thôn Thuận Hạnh, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil

24

Huyện Đăk R'Lấp

Bưu cục cấp 2 Đắk Rlấp

2613648787

Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp

25

Huyện Đăk R'Lấp

Bưu cục cấp 3 Nhân Cơ

2613649611

Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk RLấp

26

Huyện Đăk R'Lấp

Điểm BĐVHX Ðak Sin

2613644574

Thôn 4, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk RLấp

27

Huyện Đăk R'Lấp

Điểm BĐVHX Đắk Ru

2613644303

Thôn 6, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk RLấp

28

Huyện Đăk R'Lấp

Điểm BĐVHX Kiến Thành

 

Thôn 6, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk RLấp

29

Huyện Đăk R'Lấp

Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng

2613643001

Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk RLấp

30

Huyện Đăk R'Lấp

Điểm BĐVHX Quảng Tín

2613644118

Thôn 4, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk RLấp

31

Huyện Đăk Song

Bưu cục cấp 2 Ðak Song

2613710154

Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song

32

Huyện Đăk Song

Điểm BĐVHX Ðak Mol

2613742630

Thôn 3a 3, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song

33

Huyện Đăk Song

Điểm BĐVHX Đăk N'Drung

2613713246

Thôn Đắk Knual, Xã Đắk NDRung, Huyện Đắk Song

34

Huyện Đăk Song

Điểm BĐVHX Nam Bình 1

2613710258

Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song

35

Huyện Đăk Song

Điểm BĐVHX Nam Bình 2

2613710678

Thôn 1, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song

36

Huyện Đăk Song

Điểm BĐVHX Nâm N'Jang

2613713004

Thôn 2, Xã Nâm N'Jang, Huyện Đắk Song

37

Huyện Đăk Song

Điểm BĐVHX Thuận Hạnh

2613718094

Thôn Thuận Lợi, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song

38

Huyện Đăk Song

Điểm BĐVHX Trường Xuân

2613715001

Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song

39

Huyện Krông Nô

Bưu cục cấp 2 Krông Nô

2613584887

Khối Trung Tâm, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô

40

Huyện Krông Nô

Điểm BĐVHX Buôn Choah

2613582618

Thôn 1, Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô

41

Huyện Krông Nô

Điểm BĐVHX Đăk Mâm

2613584802

Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô

42

Huyện Krông Nô

Điểm BĐVHX Đức Xuyên

2613581034

Thôn Xuyên Hải, Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô

43

Huyện Krông Nô

Điểm BĐVHX Nam Nung

2613582601

Buôn J Răh, Xã Nam Nung, Huyện Krông Nô

44

Huyện Krông Nô

Điểm BĐVHX Nam Xuân

2613596234

Thôn Đắk Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô

45

Huyện Krông Nô

Điểm BĐVHX Nâm N Đir

2613582601

Thôn Đắk Pri, Xã Nâm N'Đir, Huyện Krông Nô

46

Huyện Krông Nô

Điểm BĐVHX Quảng Phú

2613581265

Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô

47

Huyện Tuy Đức

Bưu cục cấp 2 Tuy Đức

2613646656

Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức

48

Huyện Tuy Đức

Điểm BĐVHX Đắk Rtih

 

Thôn 3, Xã Đắk RTih, Huyện Tuy Đức

49

Huyện Tuy Đức

Điểm BĐVHX Quảng Tân

 

Thôn 8, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức

50

Huyện Tuy Đức

Điểm BĐVHX Quảng Trực

 

Thôn 2, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức

51

Thị xã Gia Nghĩa

Bưu cục cấp 1 Ðăk Nông

2613546111

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

52

Thị xã Gia Nghĩa

Bưu cục cấp 1 Hệ 1 Đắk Nông

2613545164

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

53

Thị xã Gia Nghĩa

Bưu cục cấp 3 Bưu điện 23 tháng 3

2613547757

Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa

54

Thị xã Gia Nghĩa

Bưu cục cấp 3 HCC Đắc Nông

2613545162

Số 25, Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

55

Thị xã Gia Nghĩa

Bưu cục cấp 3 KHL Gia Nghĩa

2613543218

Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

56

Thị xã Gia Nghĩa

Bưu cục cấp 3 Sùng Đức

 

Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa

57

Thị xã Gia Nghĩa

Bưu cục văn phòng VP BĐT Đắk Nông

2613919191

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

58

Thị xã Gia Nghĩa

Đại lý bưu điện Nghĩa Thành

 

Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

59

Thị xã Gia Nghĩa

Điểm BĐVHX Đắk R'Moan

2613707220

Thôn Tân Hòa, Xã Đắk R'Moan, Thị xã Gia Nghĩa

60

Thị xã Gia Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung

2613543934

Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa

61

Thị xã Gia Nghĩa

Điểm BĐVHX Quảng Thành

2613545325

Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương