Danh sách 137 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bắc Kạn

30/01/2019

Danh sách 137 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bắc Kạn, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Ba Bể

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Bể

 

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể

2

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Khang Ninh

2093894101

Thôn Bản Vài, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể

3

Huyện Ba Bể

Bưu cục cấp 3 Pù Mắt

2093850326

Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể

4

Huyện Ba Bể

Bưu cục cấp 2 Ba Bể

2093876101

Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể

5

Huyện Ba Bể

Bưu cục cấp 3 Quảng Khê

2093894062

hôn Chợ Lèng, Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể

6

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Địa Linh

20933876310

Thôn Nà Đúc 2, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể

7

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Nam Mẫu

2093894032

Thôn Bó Lù, Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể

8

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Cao Trĩ

2093894012

Thôn Bản Piềng 1, Xã Cao Trí, Huyện Ba Bể

9

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Yến Dương

2093876300

Thôn Nà Giảo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể

10

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Chu Hương

2093850338

Thôn Bản Lùng, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể

11

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Cao Thượng

2093894003

Thôn Khuổi Tăng, Xã Cao Thượng, Huyện Ba Bể

12

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Hà Hiệu

2093877195

Thôn Nà Ma, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể

13

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Phúc Lộc

2093877242

Thôn Phiêng Điểm, Xã Phúc Lộc, Huyện Ba Bể

14

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Đồng Phúc

2093894331

Thôn Tẩn Lượt, Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể

15

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Mỹ Phương

2093850224

Thôn Khuổi Shiến, Xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể

16

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Bành Trạch

2093876177

Thôn Lủng Điếc, Xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể

17

Huyện Ba Bể

Bưu cục cấp 3 Vườn Quốc gia Ba Bể

2093894455

Thôn Nà Kiêng, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể

18

Huyện Ba Bể

Điểm BĐVHX Hoàng Trĩ

2093894214

Thôn Nà Cọ, Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể

19

Huyện Ba Bể

Hòm thư Công cộng Nà Khổi- Thượng Giáo

 

Thôn Nà Khuổi, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể

20

Huyện Bạch Thông

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bạch Thông

2093882388

Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông

21

Huyện Bạch Thông

Bưu cục cấp 2 GD2- Bạch Thông

2093850076

Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông

22

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Cẩm Giàng

2093850357

Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông

23

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Sỹ Bình

2093850154

Thôn Nà Lẹng, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông

24

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Vi Hương

2093850132

Thôn Nà Pái, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông

25

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Vũ Muộn

2093850822

Thôn Tân Lập, Xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông

26

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Lục Bình

2093850131

Thôn Bắc Lanh Chang, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông

27

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Tú Trĩ

2093850281

Thôn Pò Đeng, Xã Tú Trĩ, Huyện Bạch Thông

28

Huyện Bạch Thông

ểm BĐVHX Phương Linh

2093850111

Thôn Chi Quảng A, Xã Phương Linh, Huyện Bạch Thông

29

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Tân Tiến

2093850014

Thôn Còi Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông

30

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Quân Bình

2093850258

Thôn Nà Lẹng, Xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông

31

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Nguyên Phúc

2093850355

Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông

32

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Đôn Phong

2093873942

Thôn Nà Đán, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông

33

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Mỹ Thanh

2093872093

Thôn Bản Luông 2, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông

34

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Quang Thuận

2093872133

Thôn Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông

35

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Dương Phong

2093870991

Thôn Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông

36

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Cao Sơn

2093874425

Thôn Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông

37

Huyện Bạch Thông

Điểm BĐVHX Hà Vị

2093851092

Thôn Nà Phả, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông

38

Huyện Chợ Đồn

Bưu cục cấp 3 Phương Viên

 

Thôn Khuổi Quân, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn

39

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Bản Thi

2093843101

Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn

40

Huyện Chợ Đồn

Bưu cục cấp 2 Chợ Đồn

 

ổ 2a, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn

41

Huyện Chợ Đồn

iểm BĐVHX Lương Bằng

2093882428

Thôn Tham Thẩu, Xã Lương Bằng, Huyện Chợ Đồn

42

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Nghĩa Tá

2093844978

Thôn Nà Tông, Xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn

43

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Bằng Lãng

2093882437

Thôn Tổng Mụ, Xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn

44

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Bình Trung

2093882354

Thôn Đon Liên, Xã Bình Trung, Huyện Chợ Đồn

45

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Đồng Lạc

2093844979

Thôn Nà Pha, Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn

46

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Ngọc Phái

2093882430

Thôn Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn

47

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Yên Thượng

2093882551

Thôn Che Ngù, Xã Yên Thượng, Huyện Chợ Đồn

48

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Yên Thịnh

2093843129

Thôn Nà Piát, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn

49

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Bằng Phúc

2093504440

Thôn Nà Pài, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn

50

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Nam Cường

2093894040

Thôn Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn

51

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Xuân Lạc

2093894120

Thôn Bản Ó, Xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn

52

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Yên Nhuận

2093844408

Thôn Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn

53

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Tân Lập

2093844981

Thôn Phai Điểng, Xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn

54

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Phong Huân

20933882381

Thôn Pác Cộp, Xã Phong Huân, Huyện Chợ Đồn

55

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Bạch

2093844956

Thôn Bản Duồng, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn

56

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Đại Sảo

2093840587

Thôn Phiêng Cà, Xã Đại Sảo, Huyện Chợ Đồn

57

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Phương Viên

2093504005

Thôn Bản Lanh, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn

58

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Rã Bản

2093840686

Thôn Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn

59

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Yên Mỹ

2093841262

hôn Bản Lự, Xã Yên Mỹ, Huyện Chợ Đồn

60

Huyện Chợ Đồn

Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Đồn

 

ổ 1, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn

61

Huyện Chợ Đồn

Điểm BĐVHX Đông Viên

2093840120

Thôn Làng Sen, Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn

62

Huyện Chợ Mới

Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới

2093862999

Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới

63

Huyện Chợ Mới

Bưu cục cấp 3 Sáu Hai

2093865048

Thôn 62, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới

64

Huyện Chợ Mới

Bưu cục cấp 2 Chợ Mới

2093862999

Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới

65

Huyện Chợ Mới

Bưu cục cấp 3 Cao Kỳ

2093862002

Thôn Nà Cà 1, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới

66

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Thanh Bình

2093864148

Xóm Cốc Po, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới

67

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Nông Thịnh

2093864149

Thôn Bản Còn, Xã Nông Thịnh, Huyện Chợ Mới

68

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Mai Lạp

2093862095

Thôn Khau Ràng, Xã Mai Lạp, Huyện Chợ Mới

69

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Quảng Chu

2093864204

Thôn Đèo Vai 1, Xã Quảng Chu, Huyện Chợ Mới

70

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Hòa Mục

2093862041

Xóm Bản Chang, Xã Hoà Mục, Huyện Chợ Mới

71

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Thanh Mai

2093862074

Thôn Trung Tâm, Xã Thanh Mai, Huyện Chợ Mới

72

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Thanh Vận

2093862069

Thôn Phiêng Khảo, Xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới

73

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Yên Cư

2093864901

Xóm Nà Riền, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới

74

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Như Cố

2093864160

Xóm Nà Roòng, Xã Như Cố, Huyện Chợ Mới

75

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Yên Hân

2093864900

Xóm Chợ Tinh 1, Xã Yên Hân, Huyện Chợ Mới

76

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Bình Văn

2093864179

Xóm Bản Mới, Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới

77

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Tân Sơn

2093861681

Thôn Khuổi Đeng 2, Xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới

78

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Yên Đĩnh

2093864803

Xóm Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới

79

Huyện Chợ Mới

Bưu cục cấp 3 Chợ Mới 2

 

Xóm Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới

80

Huyện Na Rì

Bưu cục văn phòng VP BĐH Na Rì

2093884101

ổ Giả Dìa, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì

81

Huyện Na Rì

Bưu cục cấp 2 Na Rì

2093884101

Tổ Phố Mới, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì

82

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Dương Sơn

2093887035

Thôn Rầy Ỏi, Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì

83

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Hảo Nghĩa

2093887021

Thôn Khu Chợ, Xã Hảo Nghĩa, Huyện Na Rì

84

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Quang Phong

2093885121

Thôn Nà Rày, Xã Quang Phong, Huyện Na Rì

85

Huyện Na Rì

Bưu cục cấp 3 Lạng San

2093883002

Thôn Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì

86

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Côn Minh

2093885111

Thôn Chợ A, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì

87

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Liêm Thủy

2093870994

Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì

88

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Đổng Xá

2093884571

Thôn Nà Cà, Xã Đồng Xá, Huyện Na Rì

89

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Cư Lễ

2093884248

Thôn Khau An, Xã Cư Lễ, Huyện Na Rì

90

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Hữu Thác

2093887030

hôn Khau Moóc, Xã Hữu Thác, Huyện Na Rì

91

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Văn Minh

2093884575

Thôn Nà Deng, Xã Văn Minh, Huyện Na Rì

92

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Ân Tình

2093883076

Thôn Nà Lẹng, Xã Ân Tình, Huyện Na Rì

93

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Lương Thành

2093883035

Thôn Nà Khon, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì

94

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Kim Lư

2093884222

Thôn Háng Cáu, Xã Kim Lư, Huyện Na Rì

95

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Lam Sơn

2093884457

Thôn Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì

96

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Lương Thượng

2093883044

Thôn Nà Làng, Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì

97

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Lương Hạ

2093884458

Thôn Pò Đồn, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì

98

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Văn Học

2093884555

Thôn Pò Cạu, Xã Văn Học, Huyện Na Rì

99

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Kim Hỷ

2093883017

Thôn Bản Kẹ, Xã Kim Hỷ, Huyện Na Rì

100

Huyện Na Rì

Điểm BĐVHX Vũ Loan

2093884619

Thôn Thôm Kinh, Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì

101

Huyện Na Rì

iểm BĐVHX Cường Lợi

2093884317

Thôn Nà Chè, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì

102

Huyện Ngân Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn

2093874101

Tiểu Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn

103

Huyện Ngân Sơn

Bưu cục cấp 3 Bằng Khẩu

209874161

Thôn Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn

104

Huyện Ngân Sơn

Bưu cục cấp 2 GD2-Ngân Sơn

209874101

Tiểu Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn

105

Huyện Ngân Sơn

Bưu cục cấp 3 Nà Phặc

2093877225

Tiểu Khu 2, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn

106

Huyện Ngân Sơn

Điểm BĐVHX Lãng Ngâm

2093877151

Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn

107

Huyện Ngân Sơn

Điểm BĐVHX Thượng Ân

2093874057

Thôn Nà Hin, Xã Thương Ân, Huyện Ngân Sơn

108

Huyện Ngân Sơn

Điểm BĐVHX Cốc Đán

2093874241

Thôn Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn

109

Huyện Ngân Sơn

Điểm BĐVHX Đức Vân

2093874132

Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn

110

Huyện Ngân Sơn

Điểm BĐVHX Thuần Mang

2093874235

hôn Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn

111

Huyện Ngân Sơn

Điểm BĐVHX Hương Nê

2093877315

Thôn Bản Quản 2, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn

112

Huyện Ngân Sơn

Điểm BĐVHX Trung Hòa

2093877214

Thôn Nà Đi, Xã Trung Hoà, Huyện Ngân Sơn

113

Huyện Ngân Sơn

Điểm BĐVHX Thượng Quan

2093877228

Thôn Cò Luồng, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn

114

Huyện Pác Nặm

Bưu cục văn phòng VP BĐH Pác Nặm

2093893001

Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm

115

Huyện Pác Nặm

Bưu cục cấp 2 Pác Nặm

2093893001

hôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm

116

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX Công Bằng

2093893038

Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm

117

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX Giáo Hiệu

2093893119

Thôn Khuổi Lè, Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm

118

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX Nghiên Loan

2093876392

Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm

119

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX Xuân La

2093893162

Thôn Cọn Luông, Xã Xuân La, Huyện Pác Nặm

120

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX Bằng Thành

2093893741

Thôn Bản Khúa, Xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm

121

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX An Thắng

2093509766

Thôn Nà Mòn, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm

122

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX Nhạn Môn

2093893096

Thôn Phai Khỉm, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm

123

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX Cổ Linh

209893274

Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm

124

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX Cao Tân

2093894219

Thôn Bản Bón, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm

125

Huyện Pác Nặm

Điểm BĐVHX Bộc Bố

 

Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm

126

Thành phố Bắc Kạn

Bắc Kạn - GD1

2813870101

Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn

127

Thành phố Bắc Kạn

Bưu cục cấp 3 KHL Bắc Kạn

2093875741

Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn

128

Thành phố Bắc Kạn

Bưu cục văn phòng VP BĐTP BẮC KAN

 

Tổ 6, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn

129

Thành phố Bắc Kạn

Điểm BĐVHX Dương Quang

2093879977

Thôn Nà Ỏi, Xã Dương Quang, Thành phô Bắc Kạn

130

Thành phố Bắc Kạn

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bắc Kan

 

Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạ

131

Thành phố Bắc Kạn

Điểm BĐVHX Huyền Tụng

2093871550

hôn Bản Cạu, Phường Huyền Tụng, Thành phô Bắc Kạn

132

Thành phố Bắc Kạn

Điểm BĐVHX Xuất Hóa

2093861499

ôn Bản Đồn 1, Phường Xuất Hoá, Thành phô Bắc Kạn

133

Thành phố Bắc Kạn

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bắc Kạn

2093875741

Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn

134

Thành phố Bắc Kạn

Điểm BĐVHX Nông Thượng

2093871993

Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, Thành phô Bắc Kạn

135

Thành phố Bắc Kạn

Bưu cục cấp 3 Minh Khai

2093871026

Tổ 3, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phô Bắc Kạn

136

Thành phố Bắc Kạn

Bưu cục cấp 3 Nà Mày

2093875531

Tổ 18, Phường Sông Cầu, Thành phô Bắc Kạn (

137

Thành phố Bắc Kạn

Bưu cục cấp 3 Phùng Chí Kiên

2093875741

Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương