Chính sách bảo mật

21/06/2017

Chính sách bảo mật

Thông Tin Cá Nhân là thông tin của Thành Viên mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ để đăng ký tài khoản sử dụng trên website nhanh.vn và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán tiền hàng thu hộ.

1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên

Công ty cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên website nhanh.vn sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau:

Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ;

Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền hàng thu hộ.

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Thành Viên bằng chính sách bảo mật thông tin được quy định tại Quy chế này, bao gồm những nội dung như dưới đây:

a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Công ty có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên website nhanh.vn và các đối tác của nhanh.vn, bao gồm số trang Thành Viên xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website nhanh.vn. Ngoài ra, Công ty  sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành Viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào website nhanh.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,...

- Công ty thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b. Phạm vi sử dụng thông tin

- Thực hiện dịch vụ vận chuyển trên website nhanh.vn và thanh toán online trên cổng thanh toán baokim.vn;

- Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba;

- Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất trên website nhanh.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh bảo….. Ngoài ra, Thành Viên có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của nhanh.vn.

- Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website nhanh.vn trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành Viên khác website nhanh.vn (nếu có).

- Trong một số trường hợp, Công ty có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Thành Viên sẽ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Thành Viên vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website nhanhvn trong suốt thời gian là Thành Viên và/hoặc Thành Viên yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website nhanh.vn tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website nhanh.vn.

d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

- Công ty:

- Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim;

- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ;

- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website nhanh.vn;

- Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;

- Công ty nghiên cứu thị trường;

- Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán;

- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành Viên.

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam. Địa chỉ: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt nam. Số điện thoại: 047 309 9966; Email: contact@nhanh.vn.

f. Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình hoặc liên lạc theo thông tin tại mục e với Công ty. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên webiste nhanh.vn để đảm bảo Công ty, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế này

Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin đã đăng tải trên website nhanh.vn. Công ty  không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Thành Viên đã đăng tải.

Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt. Công ty sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau:

Bước 1: Thành Viên khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình với Công ty bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên nhanh.vn hoặc liên hệ vào số điện thoại 047 309 9966 (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).

Bước 2: Công ty sẽ chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người  khiếu nại, Công ty sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

h. Thừa nhận và chấp nhận

Bằng hình thức trao đổi với Công ty và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên website nhanh.vn, Thành Viên đồng ý rằng: Thành Viên đã đọc và hiệu nội dung của quy định này và đồng ý để Công ty nam thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được mô tả trong quy định này.

Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên website nhanh.vn và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 6 kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên website nhanh.vn. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website nhanh.vn sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên website nhanh.vn, đồng nghĩa với việc Thành Viên đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

 

2. Quy định và chính sách của các bên liên quan:

- Nhanh.vn có sử dụng các dịch vụ của các đối tác khác như đăng nhập tài khoản bằng Google và Facebook, Google Analytics, Google Maps.

- Khi bạn đăng nhập vào Nhanh.vn bằng Google và Facebook, nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản và chính sách về quyền riêng tư của các nhà cung cấp dịch vụ này.

Xem thêm tại đây:

https://policies.google.com/privacy

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng: 0541000335756

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank - Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến