5 nguyên tắc bất di bất dịch để có phương pháp lập kế hoạch quản trị dòng tiền hiệu quả nhất

20/05/2019

Quản trị dòng tiền không hề khó nếu bạn có một hướng đi đúng đắn trong việc ra quyết định, hay một kế hoạch quản trị dòng tiền khoa học nhất, chi tiết và tỷ mỷ nhất. Nhưng làm sao để có thể tạo được một bản kế hoạch quản trị dòng tiền khoa học, chi tiết nhất thì không phải ai cũng biết. Điều đó không khó, nhanh hoàn toàn có thể giúp bạn trong vấn đề này chỉ với 5 bước trong phương pháp lập kế hoạch quản trị dòng tiền hiệu quả nhất hiện nay dưới đây:

1. Khái niệm lập kế hoạch quản trị dòng tiền

chi_voi_5_buoc_nay_phuong_phap_lap_ke_hoach_quan_tri_dong_tien_se_mang_den_hieu_qua_khong_ngo_10_2

Lập kế hoạch dòng tiền chính là việc lập ra chính xác nhất có thể trước việc dòng tiền ra và dòng tiền vào của công ty/doanh nghiệp phát sinh trong một thời gian nhất định, nhằm đưa ra dự đoán số tiền thừa, thiếu để đưa ra biện pháp phù hợp nhất tạo sự cân bằng trong vấn đề thu, chi của doanh nghiệp.

Xem thêm: Tầm quan trọng của Quy tắc 80/20 trong quản lý dòng tiền không phải ai cũng biết

2. Các bước trong phương pháp lập kế hoạch quản trị dòng tiền

Với khái niệm ở trên có thể bạn chưa thể định hình cho mình những bước đi đúng chuẩn để tạo được phương pháp kế hoạch quản trị dòng tiền sao cho hiệu quả nhất. Nhưng chỉ với 5 bước đơn giản dưới đây chắc chắn bạn sẽ nghĩ khác

+ Bước 1 : Dự báo trước dòng tiền “ Vào”

chi_voi_5_buoc_nay_phuong_phap_lap_ke_hoach_quan_tri_dong_tien_se_mang_den_hieu_qua_khong_ngo_2

Để việc dự đoán trước và lập kế hoạch được hiệu quả nhất thì có thể chia dòng tiền vào của doanh nghiệp thành 3 loại: Dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh, Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư, Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư tài chính chi tiết như sau:

- Dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh: Chủ yếu nhận được từ hoạt động kinh doanh, trong đó bao gồm cả những khoản nợ thu hồi từ khách hàng, từ việc cung cấp hàng hóa cho khách hàng, từ dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Để có thể dự báo trước được dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh thì phải dựa vào diễn biến cũng như quy luật của hoạt động bán hàng, hình thức thanh toán và thời điểm thanh toán của khách hàng với doanh nghiệp, chính sách bán chịu, chính sách chiết khấu thanh toán thu hồi sớm tiền hàng của khách hàng thanh toán chậm.

- Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư: Dòng tiền này lại chủ yếu được nhận từ các khoản tiền mà doanh nghiệp đã mang đi đầu tư, tiền lãi từ các hoạt động đầu tư từ những đơn vị, doanh nghiệp khác, tiền thu được do nhượng, bán, thanh lý tài sản cố định, tiền thu hồi cho các dự án vay, tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị doanh nghiệp khác.

Cơ sở để có thể dự báo trước dòng tiền này là từ các dự kiến hoạt động thanh lý tài sản cố định cũng như chính sách thu hồi vốn đầu tư tài chính.

- Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư tài chính  chủ yếu là gồm các khoản tiền do các chủ sở hữu góp thêm vốn bằng tiền, tiền huy động được từ việc vay vốn, phát hành cổ phiếu.

Việc dự báo trước về dòng tiền này không khó đa số dựa vào khả năng vay nợ mới, chiến lược phát hành chứng khoán để huy động vốn.

Bước 2: Dự đoán trước dòng tiền ra của doanh nghiệp

chi_voi_5_buoc_nay_phuong_phap_lap_ke_hoach_quan_tri_dong_tien_se_mang_den_hieu_qua_khong_ngo_3

Cũng như dự báo trước dòng tiền Vào của doanh nghiệp, dự báo trước dòng tiền ra của doanh nghiệp cũng được chia ra là 3 loại và chi tiết từng loại như sau:

- Dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh: Gồm tất cả các khoản chi tiêu bằng tiền cho các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp ví như tiền trả cho bên cung ứng vật tư, dịch vụ, tiền trả lương cho người lao động, các khoản nộp ngân sách nhà nước, các khoản chi cho việc tiếp thị, quảng cáo, cũng như các khoản tiền chi tiêu liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp, trả lãi tiền vay vốn kinh doanh…

Nếu muốn dự đoán trước được dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh thì cần phải dựa vào quy luật mua hàng và trả nợ, dự toán về quỹ lương, bảo hiểm, lãi vay và thuế phải nộp dự kiến. Bên cạnh đó, cần căn cứ vào các chính sách dự trữ hàng tồn kho, chính sách mua chịu…

- Dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư: Bao gồm tất cả các khoản tiền chi tiêu cho việc xây dựng, mua sắm tài sản cố định, cũng như tiền đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp (tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, tiền cho vay…

Căn cứ để xác định dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư là từ nhu cầu đầu tư tài sản cố định cho hoạt động của doanh nghiệp, chiến lược đầu tư góp vốn ra ngoài, chiến lược mua cổ phiếu, trái phiếu…

- Dòng tiền ra từ hoạt động tài chính: Gồm các khoản tiền trả nợ gốc đã vay đến kỳ thanh toán, tiền trả nợ thuê tài chính, tiền lãi trả cho các nhà đầu tư vốn vào doanh nghiệp như trả cổ tức, tiền mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành…

Cơ sở để thực hiện dự báo trước dòng tiền ra từ hoạt động tài chính xuất phát từ nhu cầu trả nợ theo các hợp đồng tín dụng hiện hành, từ chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bước 3: Xác định dòng tiền thuần của doanh nghiệp

Tức là các lập kế hoạch để tìm ra được chênh lệch giữa dòng tiền vào so với dòng tiền ra của doanh nghiệp trong cùng kỳ.

Bước 4: Xác định về số tiền dư cuối kỳ và số tiền thừa hoặc thiếu

chi_voi_5_buoc_nay_phuong_phap_lap_ke_hoach_quan_tri_dong_tien_se_mang_den_hieu_qua_khong_ngo_4

Để có thể xác định số tiền dư cuối kỳ cùng số tiền thừa hoặc thiếu thì phải kết hợp với số tiền đầu kỳ của doanh nghiệp, từ đó áp dụng theo công thức:

Số tiền tồn cuối kỳ = Số tiền tồn đầu kỳ + Dòng tiền thuần trong kỳ

Sau đó mới đối chiếu với số dư tiền cần thiết, xác định số vốn bằng tiền dư thừa hay thiếu hụt bằng chênh lệch giữa các số tiền cuối kỳ với số dư tiền cần thiết.

Bước 5: Các giải pháp thích hợp để xử lý số tiền thừa hoặc thiếu nếu có:

chi_voi_5_buoc_nay_phuong_phap_lap_ke_hoach_quan_tri_dong_tien_se_mang_den_hieu_qua_khong_ngo_7

Nếu doanh nghiệp xuất hiện tình trạng thừa hoặc thiếu vốn bằng tiền mặt. Việc cấp thiết nhất là phải tìm ra được các biện pháp tối ưu nhất trong việc điều chỉnh làm sao để dòng tiền luôn trong trạng thái cân bằng. Có một số giải pháp doanh nghiệp có thể áp dụng tối ưu nhất như:

- Trường hợp doanh nghiệp dư thừa vốn bằng tiền thì cần nghĩ đến các biện pháp sử dụng tiền đầu tư một cách thích hợp để tăng khả năng sinh lời của đồng tiền. Không nên để dòng tiền nằm im một cách lãng phí.

- Trường hợp doanh nghiệp thiếu hụt vốn cần phải đẩy nhanh quá trình thu hồi nợ và thắt chặt hơn các khoản chi tiêu bằng tiền, đồng thời xem xét lại khả năng vay vốn nếu cần thiết. Để cho dòng tiền luôn trong trạng thái cân bằng nhất định.

* Lưu ý: Khi đưa ra biện pháp xử lý dòng tiền thừa hay thiếu cần phải tính toán lại dòng tiền của dự báo lưu chuyển tiền tệ bởi vì khi thay đổi số tiền của một tháng nào đó sẽ có ảnh hưởng đến số tiền thừa thiếu ở các kỳ tiếp theo. Nên khi dự báo không phải chúng ta thực hiện một lần là hoàn thành dự báo được ngay mà cần tính toán xong dự báo ban đầu ( dự báo gốc), chúng ta sẽ phải đưa ra đề xuất về các biện pháp xử lý số tiền thừa, thiếu cho từng kỳ, khi đó chúng ta sẽ phải tính toán và điều chỉnh lại cho đến khi dòng tiền ở trong trạng thái cân bằng mới thôi.

Trên đây chính là 5 bước cần thiết, cũng như là đơn giản nhất để có thể lập được kế hoạch dòng tiền của doanh nghiệp, cũng như những biện pháp tối ưu nhất khi có vấn đề thừa hoặc thiếu hụt dòng tiền trong doanh nghiệp. Mong rằng bài này sẽ giúp các bạn hiểu thêm nhiều về việc quản lý dòng tiền sao cho tối ưu nhất. Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH NHANH.VN >> tại đây <<

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng: 0541000335756

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank - Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến