4 bước không thể bỏ qua trong quy trình đào tạo nhân sự mới nhất năm 2019

17/06/2019

Nền móng để một doanh nghiệp phát triển và tồn tại lâu dài chính là nguồn nhân sự chất lượng. Vậy, làm sao để đào tạo nhân viên hiệu quả là ưu tiên hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp. Thông qua bài viết này, Nhanh.vn hi vọng có thể giúp bạn kiểm tra lại quy trình đào tạo nhân sự hiện nay tại doanh nghiệp mình, tránh bỏ sót những bước quan trọng, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình.

Các nội dung chính [hide]

>> Hỗ trợ quản lý nhân viên hiệu quả với phần mềm của Nhanh.vn

Tìm hiểu tại đây!

quản lý nhân viên

1. Khái niệm đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp

Đào tạo  được hiểu là các hoạt động học tập và phát triển kỹ năng nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho người lao động nắm vững hơn về công việc của mình, là những hoạt động học tập để nâng cao trình độ, kĩ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn.

Đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp đồng thởi là hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, là điều kiện tiên quyết để quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trước thị trường nhiều sự cạnh tranh như hiện nay. Như vậy, việc đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp cần phải được thực hiện một cách có tổ chức và lập ra kế hoạch cụ thể. 

4_buoc_khong_the_bo_qua_trong_quy_trinh_dao_tao_nhan_vien_noi_nhat_2019_1

Đào tạo nhân sự là công việc tất yếu để duy trì doanh nghiệp

2. Tại sao cần phải đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp?

- Khi doanh nghiệp bắt đầu xây dựng và phát triển, nguồn nhân lực là yếu tố đầu tiên cần có và là nền móng của bất kỳ sự phát triển nào khác trong doanh nghiệp. Nguồn nhân lực chính là lực lượng nóng cốt của bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc đào tạo nhân sự là vấn đề liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp bởi nó quyết định đến năng suất, hiệu quả công việc, chất lượng sản phẩm,...

- Trong xã hội không ngừng đổi mới và phát triển hiện nay, việc đào tạo nhân sự là vấn đề cấp thiết tuân theo quy luật của xã hội để có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Chất lượng nhân sự sau khi được đào tạo sẽ tăng đồng nghĩa là nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ kỹ năng,...vì thế sẽ tạo ra một bộ máy doanh nghiệp vững chắc avf cạnh tranh lành mạnh trên thị trường hiện nay

- Đào tạo nhân sự giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất lao động, thúc đây sản xuất kinh doanh

- Đào tạo nhân sự cũng đem lại sự ổn định và vững chắc cho doanh nghiệp hoạt động

- Đào tạo nhân sự sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên trong doanh nghiệp. Sau khi được đào tạo chất lượng họ sẽ tự tin hơn, đóng góp, phục vụ nhiều hơn cho doanh nghiệp

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp

3.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp bao gồm:

- Môi trường kinh tế

- Môi trường chính trị 

- Môi trường kỹ thuật, công nghê

- Môi trường văn hóa, xã hội

- Môi trường cạnh tranh

3.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp

Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc đào tạo nhân sự bao gồm:

- Quy mô, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: Quy mô của doanh nghiệp càng lớn thì công tác đào tạo của doanh nghiệp càng phức tạp và ngược lại.

- Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính: Tùy thuộc vào độ tuổi lao động già hay trẻ mà mức độ đào tạo lớn hay ít. Và thông thường một doanh nghiệp có tỷ lệ nữ giới cao hơn nam giới thì nhu cầu đào tạo sẽ thấp và ngược lại nếu tỷ lệ nữ giới mà thấp hơn nam giới thì nhu cầu đào tạo sẽ cao hơn.

Ngoài hai nhân tố trên , sự ảnh hưởng đến quy trình đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp còn bởi nhân tố con người và nhân tố nhà quản trị 

Xem thêm: Quy trình đào tạo và phát triển nguồn lực mà tất cả doanh nghiệp nào cũng phải nắm vững

4. Mục tiêu và vai trò của đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp

4.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung của đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, nắm vững hơn về nghề nghiệp của mình và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, thái độ tốt hơn, cũng như nâng cả khả năng thích ứng của họ với các công việc trong tương lai.

Ngoài ra, đào tạo nhân sự hay nguồn nhân lực hướng đến những mục tiêu cơ bản sau:

- Đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

- Đáp ứng nhu cầu phát triển của người lao động

- Đào tạo nhân viên là một trong những chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

- Nâng cao hiệu quả thực hiện công việc, năng suất lao động

- Tạo ra sự chuyên nghiệp cho người lao động

4.2. Vai trò

- Khi doanh nghiệp bắt đầu quá trình đào tạo nhân sự cho mình chính là lúc doanh nghiệp thu hút được nguồn nhân lực tiềm năng của xã hội. Doanh nghiệp đào tạo nhân viên đó chính là biết cách tạo cơ hội học tập và phát triển cho nhân viên. Như vậy, doanh nghiệp sẽ thu hút được những người trẻ và tài năng gia nhập doanh nghiệp. 

- Đào tạo nhân sự chính là yếu tố quan trọng và cấn thiết của mỗi doanh nghiệp , giúp doanh nghiệp bù đắp sự thiếu hụt về nguồn nhân lực chất lượng. Để chuẩn bị cho một lực lượng lao động có đủ trình độ để sẵn sàng phục vụ cho doanh nghiệp thì đào tạo chính là tất yếu. Việc đào tạo nhân lực cũng giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách cung - cầu nhân lực và chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai.

- Đào tạo nhân sự giúp cho nguồn nhân lực hiện tại đã chất lượng nay càng được nâng cao hơn nữa, phục vụ cho quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều đang từng ngày đổi mới và đi lên vì thế nguồn nhân lực đòi hỏi cũng phải có sự tiến bộ. Vì vậy, đào tạo chính là việc nâng cấp cho nguồn nhân lực hiện tại và chuẩn bị cho sau này.

- Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân sự cũng phần nào làm giảm bớt sự giám sát vì đối với nhân sự đã qua đào tạo họ càng có tinh thần trách nhiệm và sự tự giác cao hơn. Đồng thời, giảm bớt những hạn chế của con người, sự ổn định và năng động của doanh nghiệp được tăng lên.

Để đánh giá tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân sự chất lượng, một  nghiên cứu Bersin by Deloitte đã chỉ ra rằng, khi sở hữu một nguồn nhân lực chất lượng:

- 46% doanh nghiệp có cơ hội nâng cao cơ hội tiên phong trong thị trường

- 37% doanh nghiệp gia tăng hiệu suất làm việc

- 58% doanh nghiệp đủ khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Mặc dù biết rõ lợi ích và tầm quan trọng của nguồn nhân lực, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong quy trình đào tạo nhân sự. Dưới đây là 4 bước cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong một quy trình đào tạo nhân sự chuyên nghiệp:

5. Bốn bước không thể bỏ qua trong quá trình đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp

5.1. Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên

4_buoc_khong_the_bo_qua_trong_quy_trinh_dao_tao_nhan_vien_noi_nhat_2019_1

Khảo sát nhu cầu của nhân viên trogn việc đào tạo 

Nhu cầu đào tạo nhân viên thông thường xuất phát từ việc mong muốn nhân viên của doanh nghiệp có thể làm việc đạt được hiệu quả mà doanh nghiệp đó mong muốn.

Các bước trong việc xác định nhu cầu nhân viên bao gồm:

Bước 1: Tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo nhân viên. Nghĩa là chủ doanh nghiệp sẽ tiến hành thu thập và phát triển thông tin về hiệu quả làm việc của nhân viên ở hiện tại, sau đó xác định phương pháp đào tạo thiết thực nhất.

Bước 2:  Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên

Trên thực tế, có 3 cách để chủ doanh nghiệp xác định nhu cầu đào tạo nhân viên, tiến hành phân tích ở từng mức độ cụ thể như

+ Mức độ tổ chức

+ Mức độ thực hiện

+ Mức độ cá nhân

5.2. Lập kế hoạch cho phương án đào tạo

Sau khi đã xác định lí do vì sao phải tiến hành đào tạo nhân viên, bước thứ 2 bạn cần làm đó là lập kế hoạch. Trong giai đoạn này, bạn hãy xây dựng bản kế hoạch cụ thể và bước đầu phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực. Các bước cụ thể như sau:

+ Xác định các mục tiêu và các điều kiện ràng buộc

+ Kết hợp 3 yếu tố của sự thành công: thiết kế, phổ biến và hậu cần.

+ Xác định chiến lược tối ưu

+ Lập kế hoạch tổng quát cho quy trình đào tạo nhân sự

Ngoài ra, bạn cần lưu ý một vài yếu tố khi thiết kế chương trình đào tạo nhân viên như sau:

+ Về nội dung đào tạo: Hướng dẫn nhân viên học các kỹ năng hay kiến thức cơ bản, học kinh nghiệm hay từ lý luận sách vở, … có thể áp dụng trực tiếp vào quá trình làm việc tại doanh nghiệp của bạn

5.3. Những nguyên tắc đào tạo nhân viên cho doanh nghiệp

4_buoc_khong_the_bo_qua_trong_quy_trinh_dao_tao_nhan_vien_noi_nhat_2019_4

Doanh nghiệp cần nắm rõ các nguyên tắc cơ bản trong việc đào tạo nhân sự

+ Phản hồi: thông báo kết quả đào tạo cho học viên.

+ Thực hành: để cải thiện phản xạ, thói quen làm việc.

+ Sự thích hợp: nói lên ý nghĩa của quá trình đào tạo với học viên.

+ Sự tham gia: nói lên sự tích cực tham gia của học viên vào quá trình đào tạo.

+ Ứng dụng những điều học được thông qua quá trình đào tạo

Ngoài ra bạn cũng cần lưu ý, số lượng học viên không nên quá nhiều, tránh tình trạng quá tải và khả năng tiếp thu của nhân viên, chi phsi quản lý phát sinh trong quá trình đào tạo nhân lực cũng cần được cân nhắc trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo.

5.4. Các phương pháp đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp

Hiện nay, có nhiều phương pháp đào tạo và phát triển khác nhau. Bạn có thể tham khảo 1 trong các phương pháp dưới đây để tìm hiểu phương pháp nào thì phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Cách 1: được sử dụng để đào tạo các nhà quản trị và chuyên viên:

+ Trò chơi quản trị

+ Phương pháp nghiên cứu tình huống

+ Phương pháp hội nghị

+ Mô hình ứng xử

+ Đào tạo bàn giấy

+ Thực tập sinh

+ Đóng kịch

+ Kỹ thuật nghe nhìn

Cách 2: Sử dụng trong đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất hoặc nhân viên nghiệp vụ :

+ Kèm cặp tại chỗ

+ Đào tạo học nghề

+ Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng

+ Đào tạo nhân viên chính quy

5.5. Nhân xét, đánh giá chương trình đào tạo

4_buoc_khong_the_bo_qua_trong_quy_trinh_dao_tao_nhan_vien_noi_nhat_2019_3

Sau cùng, việc đánh giá và xem xét lại quy trình cũng có sự quan trọng không kém

Không nên bỏ sót bước đánh giá chương trình đào tạo trong quy trình đào tạo nhân sự. Đánh giá giúp bạn có cái nhìn khả qua về tính hiệu quả của quy trình đào tạo, đồng thời phân tích cụ thể về năng suất làm việc của nhân viên. Để tìm hiểu chương trình đào tạo có hợp lí không, bạn có thể tiến hành đo lường phản ứng của người học thông qua phiếu điều tra đánh giá về khóa học.

Bài viết trên đã hướng dẫn bạn quy trình đào tạo nhân viên chuyên nghiệp cho doanh nghiệp Việt. Thông qua bài viết này, Nhanh.vn hi vọng bạn có thể xây dựng một quy trình đào tạo nhân viên cho doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương